Identifikacioni podaci

Adresa: Nikole Tesle 44,
32000 Čačak
Telefon: +381 (0)32 53 43 783
Fax: +381 (0)32 53 43 783
E-mail: miltcacak@eunet.rs

PIB: 105017498
Matični broj: 20291443
Šifra delatnosti: 4941
Tekući računi:
155-11223-97
265-3030310000249-31
205-165375-21

MILT d.o.o.

Adresa: Nikole Tesle 44 Čačak, Srbija
Tel. +381 (0)32 53 43 783
e-mail: miltcacak@eunet.rs

Vlasnik preduzeća
Milun Todorović
Tel. +381 (0)32 53 43 783
Mob. +381 (0)63 601 301
e-mail: miltcacak@eunet.rs


Direktor preduzeća
Duško Tankosić
Tel. +381 (0)32 53 43 783
Mob. +381 (0)69 611 901
e-mail: miltcacak@eunet.rs


Komercijalista
Dušica Racković
Tel. +381 (0)32 53 43 783
Mob. +381 (0)63 646 40 94
e-mail: miltcacak@eunet.rs