"Milt" d.o.o. Čačak

Adresa: Nikole Tesle 44,
32000 Čačak
Telefon: +381 (0)32 53 43 783
Fax: +381 (0)32 53 43 783
E-mail: miltcacak@eunet.rs

PIB: 105017498
Matični broj: 20291443
Šifra delatnosti: 4941
Tekući računi:
155-11223-97
265-3030310000249-31
205-165375-21

USLUGE

  • Transport
  • Špedicija

Uz višegodišnje iskustvo u oblasti transporta i špedicije, kao i uz stalno praćenje promena, trudimo se da budemo pouzdan partner koji vam omogućava maksimalnu posvećenost sopstvenom poslovanju.

Da bismo udovoljili zahtevima naših poslovnih saradnika kao i da bismo pružili što bolju uslugu i privukli nove saradnike obezbedili smo trinaest kamiona:

  • devet šlepera i
  • dva kipera.

Šleperi su angažovani na domaćem i međunarodnom transportu dok su kiperi aktvini na radovima u izgradnji:

  • Autoput Beograd - Subotica
  • Vodovod Beograd
  • Putevi Beograd
  • Putevi Čačak.